அ டே ங்க ப்பா..!! இந்த மாதிரி வேலையை செய்ய நி ச் ச யமா ஒரு கெத்து இருக்கனும்..!! ஒரு நிமிடம் ஒதுக்கி இவர்களோட தி ற மையை கொஞ்சம் பாருங்க ஷா க் ஆகிடுவீங்க..!!

Viral Videos

அ டே ங்க ப்பா..!! இந்த மாதிரி வேலையை செய்ய நி ச் ச யமா ஒரு கெத்து இருக்கனும்..!! ஒரு நிமிடம் ஒதுக்கி இவர்களோட தி ற மையை கொஞ்சம் பாருங்க ஷா க் ஆகிடுவீங்க..!!

ந வீன உ ல கில் மாற்றம் மாற்றம் மட்டும் தான் மாறாதாது என்று சொல்லுமளவிற்கு இன்றைய உ லகில் காணப்படும் யாவுமே மாற்றத்தினை நோக்கி தான் பயணித்து கொண்டு இருக்கிறது, இன்றைய நவீன உ லகத்தின் வ ளர்ச்சி முன்னேறி வருகிறது, இன்றைய காலக ட்ட த் தில் நாளுக்கு நாள் புதிய பல விடயங்களை இணைய தளங்களில் காணவும் அவதானிக்கவும் முடிகிறது. உலகில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகள் நம்ப முடியாத அளவிற்கு காணப்படும், அந்த வகையில் உலகின் பல மூலைகளிலும் ஒவ்வொரு ச ம் ப வ ங்க ளும் நிகழ்வுகளும் நடைபெற்ற வண்ணம் தான் உள்ளன.

எந்த மூலையிலும் நடக்கும் சு வா ரசிய நிகழ்வுகளை அறிந்திட தற்போதைய இணைய தளம் பெரிதும் உதவியாயுள்ளது ஏனெனில் சமூக வலைத்தள பாவனையானது, இன்று எல்லா இடங்களிலும் வளர்ந்து விட்டது, இந்த இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தள வளர்ச்சியானது, பலருடைய வாழ்விலும் மாற்றங்களை கொண்டு வந்து விட்டன, பொதுவாக அநேகர் கற்றிடவும் கற்றுக்கொடுத்திடவும் இந்த இணையதளம் உதவுகிறது. அதே நேரத்தில் அறியாதவற்றை அறிந்திடவும், பயனுள்ளது.

உலகில் நடக்கும் பல நிகழ்வுகளை இருந்த இடத்திலிருந்து அறிந்திட தற்போதைய இணைய வளர்ச்சி பெரிதும் உதவியாயுள்ளது அநேக நேரங்களில் சில காரியங்கள் அதிகமானவற்றை தெரிந்து கொ ள் வ தில்லை. ஆனால் இன்றைய நவீன உலகில் எல்லாமே நம் கைகளில் வந்துள்ளன என்று தான் சொல்ல முடியும் அந்தளவுக்கு இணைய பாவனை இன்று எல்லா இடங்களிலும் உள்ளது. இதன் காரணமாக என்னனென்ன தேவைகளோ அதனை இணைய தளங்களில் இருந்து அறிந்திட முடியும்.

குறிப்பாக சொல்வதானால் சின்ன சின்ன விடயங்கள் கூட இன்று அநேகருக்கு தெரியாத விடயங்கள் ஆகிவிட்டன. இதை வைத்து இப்படியெல்லாம் செய்ய முடியுமா, இது நமக்கு தெரியாமல் போய்விட்டதே என்று சிந்திக்கும் அதே நேரம் எப்படி இப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறார்கள் என்று வி ய க்கும் அளவிற்கு உலகம் வளர்ந்து வருகிறது. அ றி வாளிகளும் பு த் தி சாலிகளும் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து வரும் நவீன உலகில் நாமெல்லாரும் வாழ்ந்து வருகின்றோம், ஒவ்வொரு நாளும் உலகில் மூலையில் எங்காவது ஒரு புதிய கண்டுபி டி ப்பு உருவாகிய வண்ணம் தான் உள்ளன,

ஆனால் இன்றைய சூழலில் அதை அறிந்துகொ ள் வது சற்று குறைவாகவே உள்ளது, ஏனெனில் எண்ணற்ற கண்டு பி டி ப் பு க் கள் நாள்தோறும் வந்த வண்ணம் தான் உள்ளன.இன்றைய மனிதன் சற்று வித்தியாசமாகவும் தனித்துவமாகவும் காணப்படுகிறான். சிந்தித்து செயலாற்றும் ஒரு அறிவை மனிதன் கொண்டிருப்பதனால் நாள்தோறும் புதிய பல விடயங்களில் தன்னை ஈ டு ப டு த் தி நாள் தோறும் வளர்ச்சியில் முன்னேறி வருகின்றான். அந்தளவிற்கு வி ஞ்ஞான வளர்ச்சியும் வளர்ந்து வருகிறது.

இந்த மாதிரி வேலையை செய்ய நிச்சயமா ஒரு கெத்து இருக்கனும் !! ஒரு நிமிடம் ஒ து க்கி இவர்களோட திறமையை கொஞ்சம் பாருங்க ஷா க் ஆகிடுவீங்க மிஸ் பண்ணாம இந்த காணொளியை பாருங்க தற்பொழுது இணைய மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் செம்ம வைரலாக பரவத்தொடங்கியுள்ளது. குறித்த வைரல் காட்சியின் வீடியோ கீழே உள்ள லிங்க் இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.